LuatVietnam

blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment

Công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện C/O mẫu D mới (3 trang)
Posted: 9/5/2022 10:16:24 AM | Latest updated: 18/5/2022 8:06:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5448 | Vietlaw: 561
LuatVietnam

Công văn thông báo một số quy định mới đã được thống nhất giữa các nước ASEAN trong phiên họp ngày 21/4/2022 liên quan đến C/O mẫu D.

Theo đó, C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/5/2022 sẽ có một số thay đổi, điều chỉnh như sau:

- Tất cả C/O mẫu D được cấp sau ngày xuất khẩu đều phải đánh dấu tích vào ô số 13 “Issued Retroactively”, không phân biệt cấp sau 03 ngày như quy định cũ.

- Bỏ cụm từ "Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme" tại ô số và bỏ phần hướng dẫn về AICO tại dòng 1, dòng 2 mặt sau C/O.

- Tại dòng thứ 12 mặt sau C/O, cụm từ "Original CO (form D) được đổi thành “Original Proof(s) of Origin”.

- Tại ô số 4 trên C/O, cụm từ “Signature of Authorised Signatory of the Importing Country" được đổi thành "Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the importing Country".

- C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon” để chấp nhận C/O được in trên giấy A4.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5448

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1568-04052022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá