LuatVietnam

blue-check Một số thẩm quyền cấp phép của UBND TP. HCM được ủy quyền cho các Sở, ngành từ 31/3/2023

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND TP. HCM về việc ủy quyền cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố (10 trang)
Posted: 6/4/2023 9:36:30 AM | Latest updated: 6/4/2023 3:51:07 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Ủy ban nhân dân TP. HCM vừa ký quyết định ủy quyền cho các Sở, ngành, UBND quận/huyện thực hiện một số nhiệm, quyền hạn thuộc các lĩnh vực: đô thị; kinh tế - ngân sách; văn hóa - xã hội và tư pháp.

Đáng chú ý, Sở KH&ĐT đã được UBND Thành phố ủy quyền ký xác nhận chuyên gia thực hiện dự án ODA.

Sở Công thương được ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 13 Thông tư 21/2020/TT-BCTstatus2 .

Sở Văn hóa và Thể thao được ủy quyền cấp giấy phép triển lãm; cấp, thu hồi giấy phép thành lập VPĐD doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Thành phố.

Sở Lao động và Ban quản lý các khu chế xuất Thành phố thì được ủy quyền tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế của doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2025.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 01/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 31-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu