LuatVietnam

blue-check Mua hàng nhập khẩu thông qua bên thứ ba, có được khấu trừ hóa đơn đầu vào?

Công văn số 3273/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT (1 trang)
Posted: 23/8/2023 3:51:27 PM | Latest updated: 24/8/2023 8:13:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng với Công ty ở trong nước (hóa đơn do Công ty này phát hành) nhưng được chỉ định nhận hàng tại cảng từ một Công ty nước ngoài và trực tiếp làm thủ tục hải quan, khai nộp thuế khâu nhập khẩu thì số thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu