LuatVietnam

Mức lương đóng BHXH có tăng theo lương tối thiểu?

Cập nhật 13/6/2022 | Đăng tải: LVN.5472

hoi Không nêu tên
Tăng lương tối thiểu từ 1.7: Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc ra sao?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Từ ngày 1.7.2022, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6%, vì vậy, tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự điều chỉnh.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội