LuatVietnam

blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024

Công văn số 4304/SLĐTBXH-LĐ ngày 1/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu (2 trang)
Posted: 17/3/2023 8:42:54 AM | Latest updated: 17/3/2023 11:27:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5659
LuatVietnam

Để có cơ sở đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2024, Sở Lao động TB&XH TP. HCM đã yêu cầu các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động thành phố, các Hiệp hội doanh nghiệp... rà soát, đánh giá tình hình triển khai áp dụng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi áp dụng mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP .

Trong đó, đối với mức lương tối thiểu tháng, cần đánh giá việc triển khai quy định tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, nhất là thỏa thuận trả thêm ít nhất 7% lương cho người lao động đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề.

Đối với mức lương tối thiểu giờ, cần đánh giá rõ việc triển khai áp dụng của các doanh nghiệp sau khi Chính phủ lần đầu ban hành mức lương tối thiểu theo giờ; khảo sát, thống kê các nhóm vị trí, chức danh công việc (như nhân viên phục vụ, bán hàng, phụ bếp, thu ngân, tiếp thị...), lĩnh vực/ngành nghề (như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cà phê, thức ăn nhanh, siêu thị,...) thực hiện trả lương theo giờ, mức lương giờ phổ biến của các công việc này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5659

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

light-check Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
light-check Hướng dẫn tính thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
blue-check Toàn văn dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1,49 lên lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
blue-check Hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của công ty nhà nước tại TP. HCM
blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng