LuatVietnam

blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội

Công văn số 294/LĐLĐ ngày 20/6/2022 của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội về việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ (3 trang)
Posted: 21/6/2022 9:10:01 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:43:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5477
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu mới tại các quận/huyện trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, kể từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu 4.680.000 đồng/tháng và 22.500 đồng/giờ sẽ áp dụng cho các quận/huyện thuộc vùng I gồm: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Các huyện còn lại của TP. Hà Nội sẽ thuộc vùng II và áp dụng mức lương tối thiểu là 4.160.000 đồng/tháng và 20.000 đồng/giờ.

Trong đó, mức lương tối thiểu tháng sẽ áp dụng cho người hưởng lương theo tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng cho người hưởng lương theo giờ.

Các trường hợp hưởng lương theo tuần/ngày/sản phẩm/lương khoán, sẽ quy đổi ra mức lương theo tháng hoặc giờ để biết đã trả trên mức tối thiểu hay chưa.

Đối với các thỏa thuận trả lương đang áp dụng mà có lợi hơn cho người lao động, như tính thêm 7% với người lao động có bằng cấp thì vẫn tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5477
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Tiền lương