LuatVietnam

blue-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment

Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 ngày 28/2/2023 của UBTV Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước (7 trang)
Posted: 14/3/2023 10:59:13 AM | Latest updated: 28/3/2023 2:22:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5657 | Vietlaw: 604
LuatVietnam

Pháp lệnh này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Theo Điều 7 Pháp lệnh này, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là 50 triệu đồng (đối với cá nhân) và 100 triệu đồng (đối với tổ chức).

Mức phạt cho từng hành vi vi phạm cụ thể được quy định tại Chương II của Pháp lệnh, chẳng hạn: chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách bị phạt từ 5 đến 50 triệu đồng (với cá nhân) và từ 10 - 100 triệu đồng (với tổ chức); trì hoãn cung cấp thông tin cho Đoàn kiểm toán bị phạt từ 10 - 20 triệu (với cá nhân) và từ 20 - 40 triệu (với tổ chức); không giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng (với cá nhân) và từ 40 - 60 triệu đồng (với tổ chức).

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5657

Tệp đính kèm

enflag pdficon PL04_28022023UBTVQH15[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính English attachment
blue-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Về xác định thẩm quyền xử phạt giữa Hải quan và Cục Quản lý Dược trong lĩnh vực y tế
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt