LuatVietnam

red-check Mức phạt mới trong lĩnh vực hải quan English attachment

Nghị định số 128/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (45 trang)
Posted: 22/10/2020 8:01:09 AM | Latest updated: 20/9/2022 3:27:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5071 | Vietlaw: 484
LuatVietnam

Nghị định quy định mức phạt mới trong lĩnh vực hải quan, áp dụng với các vi phạm về thủ tục hải quan và vi phạm về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Điều 3 Nghị định này, trường hợp tang vật vi phạm có giá trị không quá 50% mức tối thiểu của khung tiền phạt thì được coi là tình tiết giảm nhẹ để xét giảm mức tiền phạt.

Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014 sẽ được miễn phạt (Điều 6).

Thời hiệu xử phạt hành vi trốn thuế, khai sai dẫn đến thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với hàng xuất nhập khẩu là 5 năm (Điều 4).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

Thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 15/10/2013 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 26/5/2016.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Dec-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5071

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND128_19102020CP[E].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND128/19102020CP[Rev.1/102/2021/ND/CP/01/01/2022].docx

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

light-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
light-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS