LuatVietnam

blue-check Mức thu phí duy trì hệ thống kiểm tra chứng thư số kể từ 1/6/2022 English attachment

Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (3 trang)
Posted: 25/3/2022 7:26:25 AM | Latest updated: 26/7/2022 2:41:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5421 | Vietlaw: 571
LuatVietnam

Theo Thông tư này, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số vẫn phải nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra chứng thư số là 3.000 đồng/tháng/01 chứng thư số (cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp).

Thời gian tính phí được quy định rõ là tính từ tháng chứng thư số bắt đầu có hiệu lực hoạt động đến tháng trước liền kề tháng thuê bao hết hạn sử dụng. Trường hợp chứng thư số có hiệu lực và hết hiệu lực trong cùng tháng thì tính là một tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 305/2016/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2016 và Thông tư số 17/2018/TT-BTCstatus1 ngày 09/02/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5421

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT19-23032022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Giao dịch điện tử

blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
light-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Các bước đăng ký tài khoản khai thuế trên eTax Mobile
blue-check [Dự thảo] Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
blue-check Sổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check Những tiện ích và cách cài đặt ứng dụng Etax Mobile
blue-check Sẽ kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu khác trong năm 2022
blue-check Từ 1/6/2022, văn bản của công đoàn gởi đăng website phải ký số
blue-check Quy trình ký số từ xa
blue-check Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025 English attachment
blue-check Các bước khai nộp online hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 của cá nhân
blue-check Các bước đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử của cá nhân
blue-check Mức thu phí duy trì hệ thống kiểm tra chứng thư số kể từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chuẩn về mã định danh điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp