LuatVietnam

blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment

Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 8/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh (2 trang)
Posted: 9/6/2022 7:23:13 AM | Latest updated: 16/6/2022 4:09:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Sau cuộc họp vào ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu UBND TP. HCM khẩn trương trình HĐND Thành phố điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển ngay trong tháng 7/2022.

Trong đó, cần lưu ý điều chỉnh một số nội dung sau:

- Việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại TP. HCM và địa phương khác cần phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng.

- Rà soát lại mức thu đối với hàng TN-TX, hàng quá cảnh, chuyển khẩu.

- Rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế.

- Điều chỉnh mức thu phí đối với hàng XNK bằng đường thủy nội địa cho phù hợp với Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
enflag pdficon TB169-08062022VPCP[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vận tải biển