LuatVietnam

blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (3 trang)
Posted: 31/5/2022 3:55:01 PM | Latest updated: 1/6/2022 4:52:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các địa phương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn trong giai đoạn bình thường mới.

Theo đó, năm 2022, thí sinh là F0 (có giấy xác nhận F0 của bệnh viện hoặc xã/phương) vẫn được xét đặc cách tốt nghiệp.

Tuy nhiên, thí sinh là F0 vẫn được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu có nguyện vọng và cam kết tuân thủ đầy đủ biện pháp phòng chống dịch.

Các thí sinh F0, thí sinh nghi mắc Covid-19 sẽ được Hội đồng thi bố trí phòng thi riêng, cách biệt với các thí sinh khác.

Riêng thí sinh là F1 được thi chung với các thí sinh bình thường.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo