LuatVietnam

blue-check Năm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5%/năm English attachment

Quyết định số 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNNstatus2 ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNNstatus2 ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 (2 trang)
Posted: 14/12/2022 1:01:10 PM | Latest updated: 15/12/2022 3:59:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5603 | Vietlaw: 590
LuatVietnam

Trong năm 2023, mức lãi suất áp dụng với các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNNstatus2 , Thông tư số 32/2014/TT-NHNNstatus2 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sẽ tăng từ 4,8% lên 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNNstatus1 ngày 03/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5603

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD2081_12122022NHNN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Lãi suất

blue-check Năm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5%/năm English attachment
blue-check Nâng mức trần lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng lên 6%/năm English attachment
blue-check Tăng mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND lên 5,5%/năm English attachment
blue-check Tăng 1% lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khẩu kể từ 25/10/2022 English attachment
blue-check Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment
blue-check Lãi suất tiền gởi bằng USD của cá nhân giảm còn 0,75%/năm English attachment