LuatVietnam

blue-check Năm 2023 sẽ có Bộ tiêu chí riêng đánh giá "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng" trong lĩnh vực thương mại điện tử

Quyết định số 225/QĐ-BCT ngày 13/2/2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ chi tiết triển khai các hoạt động năm 2023 của Đề án doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 (3 trang)
Posted: 14/2/2023 8:37:07 AM | Latest updated: 15/2/2023 1:43:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637
LuatVietnam

Theo Quyết định này, năm 2023, Bộ Công thương sẽ triển khai nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí riêng để đánh giá "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng" trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ triển khai một số hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh đáp ứng và nâng cao mức đáp ứng Bộ tiêu chí "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng".

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ người tiêu dùng

blue-check Năm 2023 sẽ có Bộ tiêu chí riêng đánh giá "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng" trong lĩnh vực thương mại điện tử
light-check Các quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia English attachment
blue-check Danh sách 03 đề án bảo vệ người tiêu dùng sẽ triển khai từ 2016-2020
blue-check Thu hồi hàng đã bán cho cá nhân phải thu hồi cả hóa đơn
blue-check Dịch vụ CSKH ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bộ thủ tục hành chính về thành lập Hội ngành nghề
blue-check Mẫu đơn đăng ký Hợp đồng có chung điều kiện giao dịch English attachment
blue-check Thủ tục hành chính về đăng ký Hợp đồng mẫu tại TP. Hà Nội
blue-check Sử dụng Hợp đồng theo mẫu phải đăng ký English attachment
blue-check Khuyến cáo người tiêu dùng về một loại thiết bị tự cho là ''tiết kiệm điện''