LuatVietnam

Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?

Cập nhật 23/12/2022 | Đăng tải: LVN.5611

hoi Vũ Văn Thẫm (Bình Phước)
Hồ sơ BHXH của tôi ghi ngày sinh là 22/2/1963, nhưng hồ sơ Đảng của tôi lại ghi ngày sinh là 22/2/1962. Do không đủ thời gian tái cử nên năm 2021 cơ quan hướng dẫn tôi làm đơn xin nghỉ việc và đồng ý cho tôi nghỉ việc từ tháng 1/2022.
Cơ quan tôi đang làm thủ tục nghỉ hưu cho tôi, nhưng cơ quan BHXH trả lời phải qua năm 2023 tôi mới đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy có đúng quy định không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 1 Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

Ngày 7/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn: Khi xem xét điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì căn cứ vào ngày tháng năm sinh khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) để xác định tuổi đời của cán bộ.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ thì kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Đồng thời các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, Khoản 1 Điều 73 của Luật BHXH năm 2014 được áp dụng theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên.

Đối với lao động nam sinh tháng 2/1962 làm việc trong điều kiện bình thường thì thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu là tháng 9/2022.

Như vậy, nếu ông có ngày tháng năm sinh tại lý lịch đảng viên là ngày 22/2/1962 thì được sử dụng làm căn cứ để xác định thời điểm nghỉ hưu. Trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị ông cung cấp hồ sơ tới cơ quan BHXH tại địa phương để được giải thích rõ hơn về trường hợp của ông.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Phụ cấp chuyên cần có phải trích đóng BHXH?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước