LuatVietnam

Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?

Cập nhật 23/12/2022 | Đăng tải: LVN.5611

hoi Vũ Văn Thẫm (Bình Phước)
Hồ sơ BHXH của tôi ghi ngày sinh là 22/2/1963, nhưng hồ sơ Đảng của tôi lại ghi ngày sinh là 22/2/1962. Do không đủ thời gian tái cử nên năm 2021 cơ quan hướng dẫn tôi làm đơn xin nghỉ việc và đồng ý cho tôi nghỉ việc từ tháng 1/2022.
Cơ quan tôi đang làm thủ tục nghỉ hưu cho tôi, nhưng cơ quan BHXH trả lời phải qua năm 2023 tôi mới đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy có đúng quy định không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 1 Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

Ngày 7/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn: Khi xem xét điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì căn cứ vào ngày tháng năm sinh khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) để xác định tuổi đời của cán bộ.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ thì kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Đồng thời các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, Khoản 1 Điều 73 của Luật BHXH năm 2014 được áp dụng theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên.

Đối với lao động nam sinh tháng 2/1962 làm việc trong điều kiện bình thường thì thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu là tháng 9/2022.

Như vậy, nếu ông có ngày tháng năm sinh tại lý lịch đảng viên là ngày 22/2/1962 thì được sử dụng làm căn cứ để xác định thời điểm nghỉ hưu. Trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị ông cung cấp hồ sơ tới cơ quan BHXH tại địa phương để được giải thích rõ hơn về trường hợp của ông.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?