LuatVietnam

blue-check Nâng công suất hoặc đổi mới công nghệ của dự án phải điều chỉnh giấy phép đầu tư English attachment

Công văn số 7123/BKHĐT-KTNN ngày 30/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (2 trang)
Posted: 13/9/2023 1:19:42 PM | Latest updated: 17/9/2023 5:27:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, đối với dự án nhà máy chế biến thủy sản không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì khi đầu tư nâng công suất hoặc đổi mới công nghệ của dự án, buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì khi thay đổi công nghệ đã được thẩm định trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, buộc phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư (thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư được cho là đơn giản hơn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu).

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, quy định về các thủ tục nêu trên nhằm thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ (đối với công nghệ hạn chế chuyển giao) và áp dụng thống nhất cho tất cả các dự án.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Lược đồ

Dự án đầu tư mở rộngCập nhật đến: 30-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu