LuatVietnam

blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế

Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc khuyến nghị người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế (1 trang)
Posted: 28/3/2023 8:21:12 AM | Latest updated: 28/3/2023 1:56:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5666
LuatVietnam

Theo khuyến cáo của Tổng cục Thuế, các cá nhân (gồm: cán bộ, công nhân viên, người lao động,...) nên cập nhật thay đổi thông tin về CCCD cho cơ quan thuế để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Việc cập nhật thông tin CCCD có thể đăng ký thông qua cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập hoặc cá nhân có thể tự đăng ký cập nhật qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc đến cơ quan thuế nơi thường trú/tạm trú để khai báo.

Tổng cục Thuế cho biết ngành Thuế sẽ triển khai việc rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu mã số thuế cá nhân và hướng tới sử dụng mã số định danh làm mã số thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5666

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check [Dự thảo] - Quy trình mới về miễn giảm thuế
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo thời điểm lập hay ký?
blue-check Các trường hợp cá nhân phải cập nhật thông tin đăng ký thuế
blue-check Từ 10/5/2023, mỗi khoản thuế được gán mã định danh (ID) để dễ tra cứu
blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID
blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân
blue-check Về quy định kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh
blue-check Các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế dành cho doanh nghiệp năm 2023
blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế
blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT