LuatVietnam

blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay

Công văn số 4593/NHNN-TD ngày 5/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN (13 trang)
Posted: 14/7/2022 7:57:58 AM | Latest updated: 13/8/2022 10:07:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Công văn đính kèm Bảng giải đáp của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng, điều kiện, hạn mức... hỗ trợ lãi suất vay vốn (2%/năm) cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN .

Theo đó, các khoản cho vay thấu chi cũng được hỗ trợ lãi suất nếu khách hàng thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP (xem Câu 1).

Tuy nhiên, các khoản vay với mục đích: để trả nợ cho khoản vay khác; để hoàn vốn tự có hoặc trả nợ cho bên thứ ba thì không được hỗ trợ lãi suất (Câu 2, 3).

Ngoài ra, khách hàng cũng không được hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trước ngày 20/5/2022 (ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực) (Câu 5).

Trường hợp khách hàng đã trả lãi khi chưa hoàn tất thủ tục đề nghị, chấp thuận hỗ trợ lãi suất thì không được hoàn trả tiền hỗ trợ lãi suất cho kỳ trả lãi đó (Câu 7).

Khoản vay có số dư nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả (bao gồm cả trường hợp quá hạn/chậm trả dưới 10 ngày) thì không được hỗ trợ lãi suất đối với kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn (Câu 9).

Một khoản vay trong hạn mức được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. Các khoản vay khác trong hạn mức không gia hạn nợ thì vẫn được hỗ trợ lãi suất (Câu 12).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Lược đồ

Giảm 2% lãi suấtCập nhật đến: 10-Oct-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Dự kiến dừng chính sách cho HSSV vay vốn mua máy tính
blue-check Các lĩnh vực được ưu tiên vay vốn ngân hàng English attachment
blue-check Về việc cấp bù lãi suất cho vay theo các chính sách của nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Thay mới quy chế quản lý khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp English attachment
light-check Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay tại Quỹ phát triển DNNVV
blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
blue-check Bán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến English attachment