LuatVietnam

blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay

Công văn số 4593/NHNN-TD ngày 5/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN (13 trang)
Posted: 14/7/2022 7:57:58 AM | Latest updated: 19/7/2022 1:34:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Công văn đính kèm Bảng giải đáp của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng, điều kiện, hạn mức... hỗ trợ lãi suất vay vốn (2%/năm) cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN .

Theo đó, các khoản cho vay thấu chi cũng được hỗ trợ lãi suất nếu khách hàng thuộc đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP (xem Câu 1).

Tuy nhiên, các khoản vay với mục đích: để trả nợ cho khoản vay khác; để hoàn vốn tự có hoặc trả nợ cho bên thứ ba thì không được hỗ trợ lãi suất (Câu 2, 3).

Ngoài ra, khách hàng cũng không được hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trước ngày 20/5/2022 (ngày Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực) (Câu 5).

Trường hợp khách hàng đã trả lãi khi chưa hoàn tất thủ tục đề nghị, chấp thuận hỗ trợ lãi suất thì không được hoàn trả tiền hỗ trợ lãi suất cho kỳ trả lãi đó (Câu 7).

Khoản vay có số dư nợ gốc quá hạn/lãi chậm trả (bao gồm cả trường hợp quá hạn/chậm trả dưới 10 ngày) thì không được hỗ trợ lãi suất đối với kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn (Câu 9).

Một khoản vay trong hạn mức được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ. Các khoản vay khác trong hạn mức không gia hạn nợ thì vẫn được hỗ trợ lãi suất (Câu 12).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Lược đồ

Giảm 2% lãi suấtCập nhật đến: 5-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 vẫn 4,8%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước không thể lệnh cho các Công ty tài chính giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch
blue-check Giảm 10% lãi suất cho các khoản vay chính sách từ 1/10 - 31/12/2021 English attachment
blue-check Dự thảo Quy chế quản lý các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp
blue-check Khoản vay bị ảnh hưởng dịch sẽ được giãn nợ và miễn giảm lãi vay đến 30/6/2022 English attachment