LuatVietnam

Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?

Cập nhật 13/3/2023 | Đăng tải: LVN.5661

hoi Công ty TNHH First Kakoh VN
Ngành nghề hoạt động của Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng chuyên về bắn keo và chống thấm cho nhà xưởng, nhà máy. Do đó nên công ty chúng tôi có nhiều công trình được yêu cầu làm nhanh cho kịp tiến độ của chủ đầu tư, vì vậy số giờ làm thêm có thể vượt qua mốc 200h/năm.
Nay công ty tôi muốn đăng ký số giờ làm thêm từ 200h lên 300h/năm được không?
Khoản 3 điều 107 Bộ Luật lao động 2019 có quy định một số ngành nghề và các trường hợp được phép sử dụng người lao động làm thêm giờ không quá 300h/năm.
Vậy trường hợp công ty tôi có được hiểu là thuộc đối tượng được phép đăng ký làm thêm giờ: "Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm" không?
Nếu được thì thủ tục đăng ký/thông báo như thế nào?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật lao động năm 2019; Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ và bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ Luật lao động năm 2019.

Trường hợp người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (đã sử dụng hết 200 giờ trong năm) phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 107 Bộ Luật lao động năm 2019.

Hồ sơ thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm của đơn vị cung cấp phải đảm bảo các nội dung theo quy định:

Thời gian thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm giờ theo mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV khoản 2, Điều 62 ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Phải có sự đồng ý của người lao động khi làm thêm giờ, được ký thành văn bản riêng về các nội dung: Thời giờ làm thêm, địa điểm làm thêm, công việc làm thêm theo quy định Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (Mẫu số 01/PLIV Phụ lục IV).

Các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải đảm bảo theo ngành, nghề, công việc theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật lao động năm 2019; Điều 61 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp công ty đăng ký làm thêm giờ theo "Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm" do công ty tự xác định và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật; Đồng thời khi thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phải đảm bảo theo quy định tại Điều 105 Bộ Luật lao động năm 2019.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Miễn nộp giấy khám thai khi xin hưởng trợ cấp thai sản
otvet Không được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nếu đã từ chối hưởng
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm khi làm nghề độc hại
otvet Làm việc qua mạng vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận
otvet Những điều cần biết về thời hạn thông báo trước khi thôi việc
otvet Có thể rút BHXH một lần tại tỉnh khác nơi làm việc
otvet Khi nào công ty phải nộp hồ sơ thai sản cho người lao động?
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH bắt buộc nếu có HĐLĐ
otvet Công ty được thanh toán trước phần nợ BHXH của lao động cần hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người làm nghề độc hại
otvet Hướng dẫn cách tính BHXH một lần
otvet Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế
otvet Các trường hợp miễn thông báo tình hình việc làm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?