LuatVietnam

blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

Công văn số 1843/TCT-QLN ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ (9 trang)
Posted: 6/6/2022 8:20:59 AM | Latest updated: 6/6/2022 1:43:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Do dữ liệu nợ thuế đang có xu hướng tăng cao vào cuối tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh triển khai ngay một số biện pháp sau:

- Đối với trường hợp nợ thuế chưa quá 90 ngày, đôn đốc nộp thuế bằng các hình thức: gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo đôn đốc nộp thuế....

- Đối với trường hợp nợ thuế quá 90 ngày, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế thuế và công khai thông tin nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Đối với trường hợp đang chờ điều chỉnh số tiền thuế, phối hợp ngay với các bộ phận liên quan và người nộp thuế để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nợ.

- Đối với nợ thuế khó thu, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 hoặc Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

- Đối với người nộp thuế thuộc diện được miễn tiền chậm nộp do phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020, kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP .

- Đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị định 52/2021/NĐ-CP, triển khai ngay các biện pháp đôn đốc nộp thuế nếu đã hết thời gian ân hạn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
blue-check Từ 1/1/2022, Cục thuế TP. HCM sẽ bắt đầu lập biên bản xử phạt điện tử
blue-check Tổng hợp những điểm mới về xử phạt hải quan từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Không có chính sách miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp được nộp dần nợ thuế
blue-check Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu
blue-check Tự giác nộp bổ sung thuế trước khi bị phát hiện sẽ được miễn phạt
blue-check Chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian giãn cách được miễn phạt English attachment
blue-check Khuyến cáo các dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép English attachment
blue-check Giải đáp vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn