LuatVietnam

blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

Công văn số 1843/TCT-QLN ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ (9 trang)
Posted: 6/6/2022 8:20:59 AM | Latest updated: 6/6/2022 1:43:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Do dữ liệu nợ thuế đang có xu hướng tăng cao vào cuối tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh triển khai ngay một số biện pháp sau:

- Đối với trường hợp nợ thuế chưa quá 90 ngày, đôn đốc nộp thuế bằng các hình thức: gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo đôn đốc nộp thuế....

- Đối với trường hợp nợ thuế quá 90 ngày, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế thuế và công khai thông tin nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Đối với trường hợp đang chờ điều chỉnh số tiền thuế, phối hợp ngay với các bộ phận liên quan và người nộp thuế để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nợ.

- Đối với nợ thuế khó thu, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 hoặc Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

- Đối với người nộp thuế thuộc diện được miễn tiền chậm nộp do phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020, kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP .

- Đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị định 52/2021/NĐ-CP, triển khai ngay các biện pháp đôn đốc nộp thuế nếu đã hết thời gian ân hạn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xử phạt thuế