LuatVietnam

blue-check Ngành Thuế sẽ cưỡng chế các doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày English attachment

Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ (2 trang)
Posted: 22/8/2023 9:18:10 AM | Latest updated: 30/8/2023 4:57:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772 | Vietlaw: 626
LuatVietnam

Nhằm giảm nợ đọng thuế từ nay đến cuối năm 2023, Tổng cục Thuế đã tổng hợp Danh sách chi tiết người nộp thuế có nợ thuế lớn và nợ thuế trên 90 ngày tại thời điểm ngày 31/7/2023 và sẽ gửi cho Cục thuế các tỉnh tiến hành đôn đốc thu hồi.

Trong đó, đối với trường hợp chỉ có nợ thuế dưới 90 ngày, Cục thuế sẽ triển khai các biện pháp như gọi điện, nhắn tin, gửi mail, mời làm việc, ban hành thông báo nợ thuế... để đôn đốc nộp thuế, không để nợ dây dưa, kéo dài.

Đối với trường hợp có nợ thuế trên 90 ngày hoặc có nợ thuế thuộc trường hợp phải cưỡng chế, Cục thuế sẽ áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ. Nếu sau khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế vẫn chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số nợ bị cưỡng chế thì bị chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu