LuatVietnam

Lược đồ | Nghỉ hưởng BHXH

Tổng số 34 bản ghi | Cập nhật đến: 2-Jun-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 23/6/2020 Quy trình giám định sức khỏe nghỉ hưởng BHXH (tại TP. HCM)
(Quyết định số 2280/QĐ-UBND)

Bao gồm các quy trình sau: Xem thêm

1. Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh, phải nghỉ dưỡng thai

2. Khám giám định để hưởng BHXH một lần.

3. Khám giám định thương tật do tai nạn lao động.

4. Khám giám định bệnh nghề nghiệp

5. Khám giám định tổng hợp

Các quy trình đều ghi rõ địa chỉ nơi khám, lệ phí phải đóng và các giấy tờ cần thiết phải chuẩn bị

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2020.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục A.VIII.1, A.VIII.2, A.VIII.3, A.VIII.4, A.VIII.6, A.VIII.12, A.VIII.17, A.VIII.18, A.VIII.19, A.VIII.20, A.VIII.21, A.VIII.22, A.VIII.23, A.VIII.24 được ban hành kèm theo Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21/7/2016.

blue-check 14/1/2022 Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
(Công văn số 238/BYT-KCB)

Theo Bộ Y tế, về nguyên tắc, người lao động điều trị Covid-19 chỉ được giải quyết chế độ BHXH khi có giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH được cấp đúng mẫu và trình tự quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 . Xem thêm

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cho phép sử dụng các giấy tờ khác (ví dụ giấy xác nhận hoàn thành cách ly của địa phương cấp) để thay thế giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH; đồng thời cũng không có quy định chấp nhận những giấy tờ cấp sai quy định vẫn có giá trị làm thủ tục hưởng chế độ BHXH.

Tuy nhiên, để kịp thời giải quyết quyền lợi BHXH cho người lao động trong giai đoạn dịch bệnh, Bộ Y tế sẽ báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc Quốc hội có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc nêu trên.

Phía Bộ Y tế cũng đang khẩn trương phối hợp với Bộ Lao động TBXH, BHXH Việt Nam và các đơn vị có liên quan để xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 cho phù hợp với tình hình thực tế, dự kiến sẽ ban hành vào tháng 2/2022.

blue-check 13/12/2018 Từ 2019, GCN nghỉ hưởng BHXH phải sử dụng mẫu mới
(Công văn số 5233/BHXH-CSXH)

Văn bản yêu cầu BHXH các tỉnh thu hồi lại các phôi Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu cũ đã cấp cho các bệnh viện mà đến nay vẫn còn tồn. Xem thêm

Kể từ ngày 1/1/2019 trở đi, các bệnh viện phải cấp cho người lao động Giấy chứng nhận mẫu mới ban hành tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 , nếu còn cấp mẫu cũ sẽ không có giá trị thanh toán chế độ BHXH.

blue-check 3/10/2018 Từ 1/1/2019, GCN nghỉ việc hưởng BHXH sẽ cấp theo mẫu mới English attachment
(Công văn số 1953/BHXH-CĐ)

Liên quan đến Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH, Văn bản lưu ý các GCN cấp theo mẫu cũ trước khi Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 ban hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2018. Xem thêm

Kể từ 1/1/2019, GCN nghỉ việc hưởng BHXH bắt buộc phải cấp theo mẫu mới ban hành tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa, không viết hai màu mực và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt, nội dung hai liên phải như nhau.

- Cấp kịp thời, đúng ngày người lao động đến khám bệnh (hoặc chăm con ốm) hoặc ngay sau khi điều trị nội trú xong ra viện.

- Ngày bắt đầu phải trùng với ngày người bệnh đến khám, không thực hiện cấp lùi ngày hoặc cấp trước ngày người lao động đến khám bệnh và tuyệt đối không cấp khống.

- Một lần khám chỉ được cấp 01 GCN. Nếu người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN đã cấp, người bệnh phải tái khám để bệnh viện xem xét quyết định.

- GCN phải có đầy đủ, đúng chữ ký và họ tên của y, bác sỹ làm việc tại bệnh viện và được bệnh viện phân công ký GCN.

- Đối với GCN cấp cho người mắc bệnh cần chữa trị bệnh dài ngày, phải ghi đầy đủ tên bệnh và mã bệnh dài ngày theo đúng Danh mục Bộ Y tế ban hành.

- Khi cấp lại GCN (kể cả Giấy ra viện, Giấy chứng sinh, Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai...) phải đóng dấu “Cấp lại”. Nếu có sửa đổi, bổ sung thì phải đóng dấu treo trên nội dung sửa đổi, bổ sung.

blue-check 27/8/2015 Soi kỹ Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH C65-HD khi tiếp nhận hồ sơ ốm đau
(Công văn số 3222/BHXH-CSXH)

Do có một số bệnh viện bị mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (phôi C65-HD), Công văn này yêu cầu BHXH các tỉnh phải kiểm tra kỹ hồ sơ khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản để phát hiện, loại bỏ các giấy tờ chưa đúng quy định, giả mạo Xem thêm

Về cách nhận biết mẫu C65-HD mới áp dụng từ 1/1/2015, BHXH TP. HCM đã có hướng dẫn tại Công văn số 3533/BHXH-CĐBHXH ngày 11/11/2014. Theo đó, 2 số đầu trong dãy số series của mẫu C65-HD sẽ là mã tỉnh dựa theo bảng mã ban hành tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004, ví dụ Hà Nội là 01 và TP. Hồ Chí Minh là 79

blue-check 18/10/2013 Từ tháng 11/2013, áp dụng mẫu mới C65-HD về Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
(Công văn số 4055/BHXH-CĐBHXH)

Kể từ tháng 11/2013, BHXH thành phố HCM sẽ cấp lại Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu mới (mẫu C65-HD mới) được ban hành tại Thông tư 178/2012/TT-BTCstatus1 Xem thêm

Các Bệnh viên, Phòng khám có thể đem nộp lại mẫu C65-HD cũ còn thừa để được cấp lại mẫu mới này

Khác với mẫu cũ, trên mẫu C65-HD mới không có phần xác nhận của đơn vị sử dụng lao động. Vì thế, các Bệnh viện, Phòng khám phải chịu trách nhiệm ghi đúng số ngày nghỉ và đóng dấu tròn của Bệnh viện, Phòng khám

Thời hạn đổi tối đa đến ngày 1/1/2014. Từ sau thời điểm này, các trường hợp xuất trình Giấy nghỉ ốm đau, thai sản khác với mẫu mới đều không được thanh toán trợ cấp

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/2/2023 Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH English attachment
(Thông tư số 18/2022/TT-BYT)

Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 liên quan đến: Xem thêm

- Các trường hợp được rút BHXH một lần (cụ thể bổ sung những người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày thì cũng được rút BHXH một lần) (khoản 1 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động (khoản 2 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí (khoản 3 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất (khoản 4 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc phải nghỉ dưỡng thai (khoản 5 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để hưởng BHXH một lần (khoản 6 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (khoản 7 Điều 1).

- Thời hạn giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khoản 8 Điều 1).

- Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí, chế độ tuất và nghỉ do không đủ sức khỏe để nuôi con sau khi sinh (khoản 9 Điều 1).

- Nội dung khám giám định tổng hợp tỷ lệ thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 02 lần trở lên (khoản 10 Điều 1).

- Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH một lần (khoản 12 Điều 1).

- Cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH đối với người bị Covid-19 (khoản 13 Điều 1).

- Hình thức cấp giấy chứng nhận và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (khoản 14 Điều 1).

- Thay mới các mẫu: Giấy giới thiệu đề nghị giám định (Phụ lục 1); Giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2); Giấy ra viện (Phụ lục 3); Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (Phụ lục 4); Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 7); Hướng dẫn xác định thời gian cách ly, điều trị trong các quyết định hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (Phụ lục 9).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Phụ lục 4 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXHstatus2 ngày 30/06/2016.

red-check 1/3/2018 Hướng dẫn mới về các bệnh và giấy tờ hưởng chế độ BHXH English attachment
(Thông tư số 56/2017/TT-BYTstatus2 )

Thông tư thay mới Danh mục các bệnh được hưởng BHXH 1 lần, hồ sơ khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và biểu mẫu, thủ tục cấp giấy tờ hưởng BHXH (như: giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe chăm con sau sinh và giấy nghỉ việc hưởng BHXH). Xem thêm

Theo đó, một trong những điểm đáng lưu ý tại Thông tư này là bổ sung đối tượng được hưởng BHXH 1 lần. Cụ thể, ngoài người mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan, lao... hoặc mắc bệnh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% thì người bị khuyết tật từ 81% trở lên cũng được hưởng BHXH 1 lần.

Thêm nữa, Thông tư còn bổ sung một số nguyên tắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, như: 1 lần khám chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận; nếu khám nhiều chuyên khoa trong cùng 1 ngày tại cùng 1 bệnh viện thì cũng chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận....

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BYTstatus1 ngày 12/5/2016.

blue-check 16/2/2023 Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
(Công văn số 376/BHXH-CSXH)

Liên quan đến sửa đổi về hồ sơ hưởng BHXH tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT, BHXH Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 15/2/2023, hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với các trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng có thay đổi so với trước. Xem thêm

Cụ thể, nếu mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, hồ sơ hưởng BHXH một lần là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên.

Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng BHXH một lần, hồ sơ là biên bản giám định y khoa có kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Đối với người lao động lưu trú tại Trạm Y tế xã, được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, việc giải quyết chế độ BHXH thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư số 39/2018/TT-BYTstatus2 .

Trường hợp người lao động tử vong tại bệnh viện, hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện trước khi tử vong được căn cứ vào thời gian ghi trên Giấy báo tử theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BYT .

blue-check 10/3/2022 [Hà Nội] Thủ tục cấp giấy nghỉ hưởng BHXH cho người điều trị Covid-19 tại nhà
(Công văn số 694/UBND-KGVX)

Công văn hướng dẫn các thủ tục đăng ký ca bệnh, ra quyết định cách ly, xác nhận khỏi bệnh, hoàn thành cách ly và cấp giấy nghỉ hưởng BHXH đối với người mắc Covid-19 điều trị tại nhà trên địa bàn TP. Hà Nội. Xem thêm

Theo đó, đối với người mắc Covid-19 điều trị tại nhà nếu có đóng BHXH thì sẽ được nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn cấp giấy nghỉ hưởng BHXH.

Thời gian cách ly và cấp giấy nghỉ hưởng BHXH là 7 ngày (với người có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7 kể từ ngày có Quyết định cách ly); 10 ngày (với người đã tiêm đủ mũi vắc xin và còn dương tính vào ngày thứ 7); 14 ngày (với người chưa đủ mũi vắc xin và còn dương tính vào ngày thứ 7).

blue-check 3/3/2022 Kiến nghị gỡ khó cho người lao động khi xin giấy xác nhận F0 và giấy nghỉ hưởng BHXH English attachment
(Công văn số 3725/TLĐ-QHLĐ)

Trước nhiều ý kiến phản ánh việc người lao động khó xin giấy xác nhận F0 do trạm y tế đang quá tải, Tổng Liên đoàn Lao động đã kiến nghị Bộ Y tế kịp thời có hướng dẫn rõ về thủ tục cấp giấy xác nhận F0 và xem xét triển khai ứng dụng cho phép người lao động tự đăng ký, khai báo ca bệnh để tránh phải đi lại nhiều lần và hạn chế lây nhiễm. Xem thêm

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm sửa đổi quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 để phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay và đảm bảo được quyền lợi BHXH cho người lao động.

Hiện nay, nhiều trường hợp người lao động tự xét nghiệm, tự phát hiện mắc Covid-19 nhưng trạm y tế không kịp cấp giấy xác nhận F0 do quá tải dẫn đến người lao động phải đi lại nhiều lần; thậm chí một số nơi lại hướng dẫn người lao động xin tại cơ sở y tế của khu công nghiệp hoặc về công ty xin giấy. Việc không có giấy xác nhận F0 sẽ gây khó khăn cho người lao động khi xin hưởng trợ cấp ốm đau.

blue-check 21/1/2022 [Hà Nội] Hướng dẫn về hồ sơ và giấy nghỉ hưởng BHXH đối với người điều trị Covid-19 tại nhà
(Công văn số 415/SYT-NVY)

Công văn hướng dẫn về hồ sơ điều trị và việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 tại nhà hoặc tại Trạm Y tế lưu động trên địa bàn TP. Hà Nội. Xem thêm

Theo đó, các trường hợp điều trị Covid-19 tại nhà hoặc Trạm Y tế lưu động phải có các giấy tờ sau: Sổ khám bệnh A1; Đơn thuốc ngoại trú; Quyết định cách ly, điều trị; Giấy chuyển tuyến; Giấy xác nhận hoàn thành điều trị; Phiếu theo dõi sức khỏe người nhiễm Covid-19; Phiếu xét nghiệm; Bệnh án truyền nhiễm.

Về giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, do Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm cấp theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 .

Riêng với người điều trị tại Trạm Y tế lưu động thì trên giấy chứng nhận phải có chữ ký của y, bác sỹ trực tiếp chăm sóc (tại mục "người hành nghề KB, CB") và ký đóng dấu của Trung tâm Y tế quận/huyện hoặc Trạm y tế xã (nếu có ủy quyền).

Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 do các cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp chưa đúng, buộc phải cấp lại theo quy định tại mục a khoản 5 Điều 26 Thông tư này.

blue-check 26/11/2021 Cần kiểm tra kỹ giấy nghỉ hưởng BHXH của lao động điều trị Covid-19
(Công văn số 4055/BHXH-CĐ)

Căn cứ Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, Bảo hiểm xã hội TP. HCM đã đề nghị các doanh nghiệp chỉ tiếp nhận giấy tờ khám chữa bệnh của người lao động điều trị Covid-19 để xin hưởng chế độ ốm đau nếu được cấp đúng quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 . Xem thêm

Nếu chưa cấp đúng, trả lại để người lao động hoàn thiện trước khi nộp cho cơ quan BHXH.

Công văn này thay thế Công văn số 3371/BHXH-CĐ ngày 23/9/2021.

blue-check 11/3/2019 Hướng dẫn lập giấy nghỉ hưởng BHXH trên Hệ thống giám định BHYT
(Công văn số 707/BHXH-CNTT)

Văn bản hướng dẫn các bước lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn ). Chi tiết tham khảo Phụ lục đính kèm. Xem thêm

Lưu ý, các bệnh viện bắt buộc phải đăng ký quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Công văn 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 mới được tạo lập giấy này trên Hệ thống giám định BHYT.

blue-check 27/12/2018 Quy trình tra cứu danh sách bệnh viện được cấp GCN nghỉ hưởng BHXH
(Công văn số 5451/BHXH-CNTT)

Công văn hướng dẫn các quy trình sau: Xem thêm

1. Quy trình đăng ký trực tuyến mẫu dấu, mẫu chữ ký của bệnh viện trên giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 01)

2. Quy trình tra cứu trực tuyến danh sách các bệnh viện được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 02)

3. Quy trình thẩm định và phê duyệt việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của bệnh viện trên giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 03)

Trong đó, Quy trình 1 được thực hiện trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn .

Quy trình 2 thực hiện trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn .

Quy trình 3 được thực hiện trên phần mềm Xét duyệt chính sách tại địa chỉ https://tcs.baohiemxahoi.gov.vn .

blue-check 22/12/2016 Từ 1/1/2017, Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải cấp theo mẫu mới
(Công văn số 3074/BHXH-CĐ)

Văn bản yêu cầu các bệnh viện tại TP.HCM nếu đã nhận đầy đủ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu mới thì khi người lao động đến KCB kể từ ngày 1/1/2017 phải cấp toàn bộ theo mẫu mới. Giấy chứng nhận mẫu cũ chỉ được cấp đến hết ngày 31/12/2016. Xem thêm

BHXH TP.HCM sẽ cung cấp danh sách các bệnh viện được cấp Giấy chứng nhận mẫu mới trên website để doanh nghiệp và người lao động biết.

blue-check 22/12/2016 Từ sau 1/1/2017, không chấp nhận Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu cũ
(Công văn số 3076/BHXH-CĐ)

Văn bản thông báo kể từ ngày 1/1/2017, BHXH TP.HCM sẽ không giải quyết chế độ ốm đau, thai sản đối với những người có Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu cũ cấp sau ngày 31/12/2016. Xem thêm

BHXH chỉ giải quyết cho những trường hợp có Giấy chứng nhận mẫu mới cấp từ ngày 1/1/2017 và Giấy chứng nhận mẫu cũ cấp trước ngày 1/1/2017.

Giấy chứng nhận mẫu mới là mẫu được ban hành tại Phụ lục 12 Thông tư 14/2016/TT-BYTstatus1 . Mẫu mới này có 02 loại, gồm: loại viết tay (GCN1) và loại in bằng máy tính (GCN2). Trên mẫu có in số seri màu đỏ phát quang dưới ánh đèn có tia cực tím, logo BHXH Việt Nam được in chìm bằng mực phát quang không màu.

Để biết thông tin về các bệnh viện trên địa bàn thành phố được cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu mới từ ngày 1/1/2017, doanh nghiệp và người lao động có thể tra cứu tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/17/cac-co-so-kcb-duoc-cap-mau-gcn-tu-01012017/

blue-check 21/1/2015 BHXH TP. HCM: Giấy nghỉ hưởng BHXH thầu cũ cấp trước ngày 1/2/2015 vẫn có thể được chấp nhận
(Công văn số 239/BHXH-CĐBHXH)

Theo Công văn số 3534/BHXH-CĐBHXH thì Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới sẽ chính thức sử dụng ngay từ 1/1/2015. Tuy nhiên, do BHXH TP. HCM chưa có đủ mẫu mới của Giấy C65-HD nên từ ngày 1/2/2015 mới có thể cấp đủ cho mẫu Giấy cho các bệnh viện nhận khám BHYT. Xem thêm

Như vậy, một số trường hợp Giấy CD65-HD mẫu cũ cấp trước ngày 1/2/2015 (trên địa bàn TP. HCM) vẫn được chấp nhận thanh toán chế độ ốm đau

blue-check 9/1/2015 Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải ghi rõ tên doanh nghiệp
(Công văn số 92/BHXH-CĐBHXH)

Văn bản yêu cầu các Bệnh viện tại TP.HCM khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phôi mới (C65-HD1 và C65-HD2) phải ghi rõ tên doanh nghiệp nơi người lao động làm việc và đóng BHXH tại dòng thứ 3 - Đơn vị làm việc Xem thêm

Thông tin này ghi theo nơi làm việc in trên thẻ BHYT hoặc theo khai báo của người lao động khi đến khám chữa bệnh

blue-check 31/12/2014 TP.HCM tạm thời vẫn sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu cũ
(Công văn số 4295/BHXH-CĐBHXH)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 3534/BHXH-CĐBHXH ngày 11/11/2014, kể từ ngày 01/01/2015, BHXH TP.HCM sẽ cấp mẫu mới C65-HD - Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho các cơ sở khám chữa bệnh để sử dụng thống nhất Xem thêm

Tuy nhiên, do BHXH Việt Nam chưa chuyển kịp mẫu mới C65-HD cho BHXH TP.HCM nên tạm thời vẫn tiếp tục sử dụng mẫu cũ

red-check 6/11/2013 Hướng dẫn bổ sung về điều chỉnh mức trợ cấp cho người nghỉ hưởng BHXH trước 1/7/2013
(Công văn số 4409/BHXH-CSXHstatus2 )

Tiếp theo Công văn 3340/BHXH-CSXH ngày 27/8/2013, Công văn này hướng dẫn bổ sung việc điều chỉnh mức trợ cấp dành cho những người nghỉ hưởng BHXH trước ngày 1/7/2013 theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 Xem thêm

Theo đó, chỉ những người thuộc đối tượng "làm công ăn lương Nhà nước" mới được tính tăng mức hưởng kể từ ngày 1/7/2013 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đ/tháng

Các trường hợp còn lại tạm thời không điều chỉnh, vẫn tính hưởng theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đ/tháng

blue-check 19/10/2012 Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH C65-HD phải có dấu BHXH mới hợp lệ
(Công văn số 4419/BHXH-CĐBHXH)

Theo văn bản này, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP. HCM phải nộp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, mẫu C65-HD, về BHXH thành phố trước ngày 31/12/2012 để được cấp mẫu giấy mới có đóng dấu của BHXH thành phố Xem thêm

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu cũ cấp sau thời điểm nêu trên sẽ không được BHXH thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản

THAM KHẢO
blue-check 20/7/2022 Chính phủ giục Bộ Y tế sớm hướng dẫn việc cấp giấy nghỉ hưởng BHXH cho lao động mắc Covid-19
(Thông báo số 210/TB-VPCP)

Tại cuộc họp ngày 18/7/2022, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế căn cứ Luật BHXH, Luật Khám chữa bệnh và ý kiến của các Bộ, ngành để khẩn trương hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho người lao động mắc Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, không để trục lợi chính sách. Xem thêm

Ngoài ra, Chính phủ đồng thời cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trường hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 56/20211/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhân viên y tế.

blue-check 2/12/2021 Những lưu ý về giấy nghỉ hưởng BHXH khi điều trị Covid-19
(Công văn số 9000/SYT-NVY)

Căn cứ Công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, Sở Y tế TP. HCM lưu ý chỉ chấp nhận hồ sơ hưởng chế độ BHXH của lao động nghỉ việc điều trị Covid-19 khi được cấp đúng mẫu, đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 . Xem thêm

Cụ thể, nếu người lao động điều trị Covid-19 tại bệnh viện thì phải có Giấy ra viện được bệnh viện cấp theo Mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 .

Nếu người lao động điều trị Covid-19 tại nhà thì phải có Giấy nghỉ hưởng BHXH do Trung tâm y tế quận/huyện hoặc Trạm y tế phường/xã cấp theo Mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 .

Thời hạn của mỗi Giấy nghỉ hưởng BHXH tối đa không quá 30 ngày. Nếu người lao động cần điều trị dài hơn 30 ngày thì buộc phải đi tái khám để xin cấp Giấy mới.

Kể từ ngày 24/11/2021, các hồ sơ hưởng chế độ BHXH của người lao động điều trị Covid-19 nếu cấp không đúng mẫu hoặc cấp dài quá 30 ngày/lần khám bệnh sẽ phải xin cấp lại.

blue-check 3/9/2019 Yêu cầu khi lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
(Công văn số 1981/BHXH-CĐ)

Văn bản yêu cầu các bệnh viện khi lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải tuân thủ các quy định sau: Xem thêm

1. Đăng ký mẫu dấu, chữ ký trên Cổng giám định BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 07/BHXH-CNTT ngày 2/1/2019 và Công văn số 538/BHXH-CNTT ngày 18/3/2019. Cơ quan BHXH sẽ không giải quyết chế độ nếu chữ ký và con dấu trên Giấy chứng nhận chưa được đăng ký mẫu.

2. Từ ngày 3/9/2019, các bệnh viện phải lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (theo Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 ) trên Cổng giám định BHYT. Nếu chưa thể lập trên Cổng giám định BHYT thì ngày làm việc tiếp theo ngày lập phải chuyển toàn bộ dữ liệu lên Cổng giám định BHYT.

3. Hạn chế cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH bằng cách ghi tay. Việc cấp các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng chế độ BHXH phải chặt chẽ theo Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 .

4. Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải được đóng dấu tròn sau khi người có thẩm quyền ký tên.

blue-check 21/11/2016 Từ 2017, Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải sử dụng mẫu mới English attachment
(Công văn số 4666/BHXH-CSXH)

Văn bản hướng dẫn về việc cấp và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYTstatus1 . Xem thêm

Theo đó, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) là loại giấy tờ do các bệnh viện cấp cho người lao động bị ốm đau, thai sản để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH.

Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi, Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH phải cấp theo mẫu mới ban hành tại Phụ lục 12 Thông tư 14/2016/TT-BYTstatus1 . Đối với mẫu cũ ban hành tại Thông tư 178/2012/TT-BTCstatus1 chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2016, nếu còn tồn phải trả về cơ quan BHXH để tiêu hủy.

Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH mẫu mới sẽ có 02 loại, loại viết tay (GCN1) và loại in bằng máy tính (GCN2). Các bệnh viện được quyền lựa chọn sử dụng loại giấy viết tay hoặc giấy in bằng máy tính để cấp, nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 25 Thông tư 14/2016/TT-BYTstatus1 và cấp kịp thời ngay sau khi khám, chữa bệnh xong.

Công văn có hướng dẫn về quy trình, thủ tục cơ quan BHXH in, cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho các bệnh viện.

Công văn này thay thế Công văn số 3789/BHXH-CSXHstatus1 ngày 7/10/2014.

XEM THÊM
blue-check 16/7/2019 Về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH của bệnh viện
(Công văn số 2840/BHXH-CĐBHXH)

Văn bản nhắc nhở các bệnh viện tại Hà Nội khi cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, Giấy chứng sinh... phải cấp đúng mẫu và ghi đúng nội dung theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 để tránh gây phiền hà cho người lao động và cơ quan BHXH trong quá trình giải quyết chế độ.

blue-check 20/3/2019 Về hướng dẫn lập giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (tại Hà Nội)
(Công văn số 841/BHXH-CĐBHXH)

Văn bản hướng dẫn các bệnh viện tại Hà Nội đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký và tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Hệ thống giám định BHYT.

blue-check 2/1/2019 Thủ tục đăng ký mẫu dấu và mẫu chữ ký trên giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
(Công văn số 7/BHXH-CNTT)

Văn bản hướng dẫn các bệnh viện làm thủ tục đăng ký với cơ quan BHXH về mẫu dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề có thẩm quyền ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 2/6/2023 Bộ Y tế khuyến cáo việc các bệnh viện về tình trạng mua bán giấy nghỉ hưởng BHXH
(Công văn số 3435/BYT-KCB)

Văn bản nhắc nhở các bệnh viện, phòng khám phải thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh, quy định của Luật Khám chữa bệnh, Nghị định số 109/2016/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan về khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là việc cấp các loại giấy tờ, hồ sơ như giấy nghỉ hưởng BHXH, giấy khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án,...; không để xảy ra việc mua bán các loại giấy tờ, hồ sơ này. Xem thêm

Sở Y tế, Cơ quan quản lý về y tế của Bộ/ngành sẽ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám và sẽ xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

blue-check 1/6/2021 Cảnh báo những dấu hiệu bất thường trong giấy nghỉ ốm đau, thai sản
(Công văn số 1511/BHXH-CSXH)

Nhằm ngăn chặn việc trục lợi quỹ BHXH, Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các bệnh viện đã cấp giấy nghỉ ốm đau, thai sản có những dấu hiệu bất thường sau: Xem thêm

- Cấp giấy chứng sinh, khai sinh không đúng thời gian thực tế phát sinh.

- Số lượng giấy nghỉ hưởng BHXH được cấp lớn trong thời gian ngắn.

- Số ngày được nghỉ trên một giấy chứng nhận nhiều bất thường.

- Cấp giấy chứng nhận không đúng tình trạng sức khỏe, tình trạng mang thai...

- Số giấy chứng nhận do một bác sỹ cấp/một ngày rất lớn, vượt xa số lượt khám tối đa cho phép theo hướng dẫn tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013.

Đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ thì dừng ngay việc chi trả hoặc tìm mọi cách thu hồi nếu đã chi trả cho giấy chứng nhận cấp sai.

blue-check 13/12/2019 Từ 1/1/2020, TP. Hà Nội chỉ chấp nhận Giấy nghỉ hưởng BHXH cấp điện tử
(Công văn số 5550/BHXH-CĐBHXH)

Theo Công văn này, dự kiến từ ngày 1/1/2020, BHXH TP. Hà Nội chỉ chấp nhận thanh toán chế độ BHXH cho người lao động có dữ liệu KCB và được cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH trên Cổng thông tin giám định BHYT. Xem thêm

Vì vậy, BHXH TP. Hà Nội yêu cầu các bệnh viện khẩn trương triển khai các việc sau:

- Tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho người lao động trên Cổng thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.go.vn

- Cập nhật kịp thời dữ liệu KCB của người bệnh trên Cổng thông tin giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 4/10/2013 Hướng dẫn điều chỉnh tăng mức trợ cấp cho người nghỉ hưởng BHXH trước 1/7/2013
(Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 )

Kể từ ngày 1/7/2013, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng mức hưởng thêm 9,6% Xem thêm

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước 1/7/2013 cũng được tăng thêm 9,52%

Riêng người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, trợ cấp tuất hằng tháng được tính hưởng theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2013, các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2013

stop-check 7/10/2014 Một số lưu ý về Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH C65-HD
(Công văn số 3789/BHXH-CSXHstatus1 )

Kể từ ngày 1/1/2015, mẫu C65-HD - Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sẽ chia làm 2 loại: Xem thêm

- Loại C65-HD1 chỉ có 1 liên, khổ giấy A5, để rời, dùng để in trên máy tính;

- Loại C65-HD2 có 2 liên, đóng thành quyền, dùng để viết tay.

Văn bản đính kèm phần hướng dẫn cách ghi trên C65-HD1 và C65-HD2.

Toàn bộ nội dung trên giấy sẽ do bác sĩ, y sĩ (có đăng ký chữ ký với BHXH) trực tiếp ghi, ghi bằng tiếng Việt và không được tẩy xóa

Số ngày nghỉ hưởng BHXH sẽ phải ghi rõ trên giấy (ví dụ: 02 ngày). Riêng trường hợp khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc thực hiện biện pháp tránh thai thì không ghi số ngày nghỉ ốm cụ thể mà ghi chung chung: "theo quy định của pháp luật BHXH"

Giấy phải có đủ chữ ký của y, bác sĩ khám bệnh ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu. Con dấu sử dụng trên giấy phải được đăn ký cùng lúc với chữ ký của y, bác sĩ tại cơ quan BHXH