LuatVietnam

Nghỉ hưu phải đáp ứng đồng thời điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH

Cập nhật 15/6/2022 | Đăng tải: LVN.5474

hoi Nguyễn Hà
Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 14 năm. Năm nay tôi 36 tuổi, vậy tôi cần phải đóng bao nhiêu năm nữa mới được hưởng lương hưu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng điều kiện về đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của bà năm nay 36 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 14 năm. Xét về thời gian tham gia, bà còn phải đóng thêm 6 năm bảo hiểm xã hội nữa để đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội (đủ 20 năm). Đối chiếu với quy định trên, bà được hưởng chế độ hưu trí khi đáp ứng thêm điều kiện về tuổi đời.

Từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu áp dụng theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 tuổi, lao động nữ là 60 tuổi.

Trường hợp của bà sẽ được nghỉ hưu khi đáp ứng đủ hai điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội như đã nêu trên.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?