LuatVietnam

Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?

Cập nhật 1/5/2022 | Đăng tải: LVN.5445

hoi Mai Hằng (Hà Nội)
Công ty của tôi thiết kế, giám sát sửa chữa, bảo dưỡng công trình thuộc vốn ngân sách. Một nhân viên công ty tôi có chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp thì có được kiêm chủ trì thiết kế và tư vấn giám sát trưởng trong dự án này không?

luat Bộ Xây dựng:

Chủ trì thiết kế và giám sát trưởng là các chức danh chuyên môn được quy định tại Khoản 14, Khoản 15, Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cá nhân đảm nhận những chức danh này phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 53, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Pháp luật về xây dựng hiện hành không quy định về việc cá nhân đảm nhiệm cả hai chức danh nêu trên trong cùng một dự án.

Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu phải tuân thủ quy định của Luật này, trong đó có quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu và các hành vi bị cấm trong đấu thầu (Điều 6, Điều 89 của Luật này).

Nội dung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu còn được quy định tại Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Do vậy, các cá nhân, tổ chức có liên quan cần căn cứ vào các quy định nêu trên để tổ chức quản lý, thực hiện bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng

otvet Chỉ huy trưởng có được quyền ký biên bản nghiệm thu công trình?
otvet Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị được phép hành nghề trong những lĩnh vực nào?
otvet Mua đất dự án để xây nhà, có cần yêu cầu chủ dự án cấp giấy thông báo khởi công?
otvet Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
otvet Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?
otvet Dự án tại Việt Nam có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?
otvet Hợp đồng xây dựng trọn gói có được thanh toán riêng chi phí nhà tạm?
otvet Có cần ký phụ lục hợp đồng xây dựng nếu phát sinh thêm khối lượng?
otvet Tính thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn xây dựng như thế nào?
otvet Cơ sở lắp đặt thiết bị công trình có được coi là nhà thầu phụ?
otvet Cách tính định mức dự toán theo chiều cao công trình
otvet Xây nhà trái phép, có được nộp tiền để tồn tại?
otvet Dự án dưới 15 tỷ được miễn thẩm định tại cơ quan quản lý xây dựng
otvet Xây dựng kho chứa vật liệu nổ có cần thẩm định thiết kế?
otvet Đơn vị giám sát thi công có phải ghi nhật ký giám sát?
otvet Áp dụng đơn giá nào để thanh toán khối lượng xây dựng phát sinh thêm?
otvet Giảm quy mô xây dựng có phải điều chỉnh lại giấy phép?
otvet Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II