LuatVietnam

blue-check Người đóng BHXH tự nguyện sẽ được cấp Mã xác nhận để tự tra cứu trực tuyến

Công văn số 3964/BHXH-TST ngày 7/8/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT (1 trang)
Posted: 18/9/2023 7:43:37 AM | Latest updated: 18/9/2023 10:33:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5785
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các đại lý thu BHXH, BHYT (trên địa bàn Tp. Hà Nội) cần cập nhật ngay thông tin của người tham gia khi nộp tiền đóng BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu và cung cấp Mã xác nhận, thông tin cho người tham gia (họ tên, mã số BHXH, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia, số tháng đóng) bằng các hình thức: thông báo trực tiếp, tin nhắn, email, bản giấy,...

Đối với người tham gia, có thể tự tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT tự nguyện trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 1619/CNTT-PM ngày 3/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5785

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu