LuatVietnam

Người lao động có được rút BHXH một lần nếu công ty còn nợ tiền BHXH?

Cập nhật 8/12/2022 | Đăng tải: LVN.5599

hoi Nguyễn Minh Thảo (tỉnh Bình Định)
Tôi được chốt thời gian đóng BHXH vào tháng 10/2019, không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Khi tôi làm chế độ hưởng BHXH một lần thì được trả lời do công ty còn nợ tiền BHXH nên hồ sơ của tôi không được giải quyết.
Trường hợp của tôi được giải quyết như thế nào? Tôi có được hưởng BHXH một lần tính từ tháng 10/2019 trở về trước không?

luat BHXH tỉnh Bình Định:

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đối chiếu với quy định trên, BHXH tỉnh Bình Định không có cơ sở để giải quyết chế độ BHXH một lần cho bà. Trường hợp đơn vị nơi bà làm việc đã có quyết định giải thể, phá sản của cơ quan chức năng thì được vận dụng giải quyết theo văn bản số 2802/BHXH-CSXH ngày 9/8/2021 của BHXH Việt Nam.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết
otvet Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi chuyển công tác, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ở đâu?
otvet Không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vẫn có để tham gia BHXH tự nguyệnđể hưởng hưu trí và tử tuất
otvet Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?
otvet Người lao động có được rút BHXH một lần nếu công ty còn nợ tiền BHXH?
otvet Có được hưởng trợ cấp tuất khi anh/chị/em qua đời?
otvet Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần
otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để nâng mức lương hưu
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu