LuatVietnam

Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?

Cập nhật 15/12/2022 | Đăng tải: LVN.5607

hoi Hồ Thị Lưu
Tháng 8/2018, tôi đi làm tại một công ty ở TP. Đà Nẵng. Đến tháng 4/2019, công ty hết hàng sản xuất nên cắt giảm công nhân. Công ty đền bù cho người lao động bằng cách trả 3 tháng lương và đóng bảo hiểm những tháng còn lại trong hợp đồng.
Tôi bị công ty cắt giảm, được nhận đền bù 3 tháng lương và đóng 3 tháng bảo hiểm gồm tháng 5, 6, 7/2019.
Tháng 6/2019, tôi xin vào làm cho một công ty ở tỉnh Quảng Nam. Sau 1 tháng thử việc, đến tháng 7/2019, công ty bắt đầu đóng bảo hiểm cho tôi. Vì vậy, quá trình đóng bảo hiểm của tôi bị trùng 1 tháng là tháng 7/2019.
Hiện tại, tôi đã nghỉ việc ở công ty tại Quảng Nam. Từ năm 2020 đến nay, tôi đã rất nhiều lần liên hệ với cả 2 công ty để yêu cầu giảm trùng thời gian đóng BHXH. Tuy nhiên, công ty tại Đà Nẵng trả lời, giảm trùng là trách nhiệm của công ty đóng sau, còn công ty tại Quảng Nam lại trả lời là công ty đã đóng bảo hiểm cho tôi đúng theo Luật BHXH, nên cũng không đồng ý với yêu cầu giảm trùng của tôi.
Đến nay, dù đã đi lại rất nhiều lần và đi làm tại công ty khác, nhưng tôi không thể chốt được quá trình đóng bảo hiểm tại công ty mới, cũng như không nhận được các quyền lợi khác chỉ vì chưa giảm được tháng đóng trùng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi khi tham gia BHXH của tôi.
Đề nghị cơ quan BHXH có hướng dẫn cụ thể để tôi có thể làm thủ tục giảm trùng thời gian đóng BHXH.

luat BHXH tỉnh Quảng Nam:

Căn cứ theo quy định tại Tiết e Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 43 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì: "Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46".

Như vậy, Bà Lưu tham gia chỉ có 1 sổ BHXH nhưng trùng quá trình tham gia đóng BHXH tháng 7/2019 (một tháng) tại 2 đơn vị khác nhau. Theo quy định thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ BHTN. Số tiền hoàn trả này tính cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động, không bao gồm tiền lãi. Và được cơ quan BHXH nơi đang quản lý người lao đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện.

Vì vậy, đề nghị bà Lưu liên hệ với BHXH nơi bà đang làm việc hoặc đang sinh sống để lập thủ tục thực hiện hoàn trả theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết
otvet Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi chuyển công tác, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ở đâu?
otvet Không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vẫn có để tham gia BHXH tự nguyệnđể hưởng hưu trí và tử tuất
otvet Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?
otvet Người lao động có được rút BHXH một lần nếu công ty còn nợ tiền BHXH?
otvet Có được hưởng trợ cấp tuất khi anh/chị/em qua đời?
otvet Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần
otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để nâng mức lương hưu
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu