LuatVietnam

Người lao động phải tự nộp hồ sơ hưu trí nếu đã nghỉ việc

Cập nhật 22/4/2022 | Đăng tải: LVN.5443

hoi Bạn đọc
Tôi sinh ngày 15.4.1961, tham gia bảo hiểm xã hội 25 năm 11 tháng, làm việc đến ngày cuối 15.7.2021 (trước khi đủ tuổi hưu trí). Tuy nhiên, đến nay, tôi vẫn chưa hưởng được chế độ hưu trí. Vậy, trường hợp của tôi xử lý ra sao?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Điều 110 Luật BHXH năm 2014 quy định về việc giải quyết hưởng lương hưu như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Căn cứ vào hợp đồng lao động và đơn vị sử dụng lao động để xác định bạn đọc thuộc trường hợp người lao động đang đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc hay người lao động bảo lưu thời gian đóng.

Nếu tháng liền kề trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, công ty vẫn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho thì hồ sơ hưởng chế độ hưu trí do công ty lập.

Nếu tháng liền kề trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, công ty không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn thuộc trường hợp người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (quy định tại Khoản 2 nêu trên) và do bạn đọc trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID