LuatVietnam

blue-check Người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà chậm nhất trong tháng 8/2022

Công văn số 1780/LĐTBXH-VL ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (1 trang)
Posted: 6/6/2022 11:04:23 AM | Latest updated: 7/6/2022 9:01:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Công văn đôn đốc các tỉnh, thành phố trên cả nước phải hoàn thành xong trong tháng 8/2022 việc chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm