LuatVietnam

light-check Người mãn hạn tù được vay tối đa 100 triệu để tạo việc làm

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (13 trang)
Posted: 21/8/2023 7:48:54 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:28:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (mãn hạn tù), cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người ra tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Theo đó, trường hợp vay vốn để học nghề, mức cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người.

Nếu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sử dụng người lao động là người ra tù, mức cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Điều kiện vay, phương thức cho vay xem quy định tại Điều 3, Điều 4.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 10-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu