LuatVietnam

blue-check Người nước ngoài có phải nộp thuế khi nhận thừa kế chứng khoán tại Việt Nam? English attachment

Công văn số 61194/CTHN-TTHT ngày 21/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai nộp thuế TNCN từ nhận thừa kế chứng khoán (4 trang)
Posted: 5/9/2023 7:31:10 AM | Latest updated: 6/9/2023 7:20:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Thu nhập từ thừa kế chứng khoán thuộc diện phải chịu thuế TNCN theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp người phát sinh thu nhập từ thừa kế chứng khoán là cá nhân không cư trú thì phải trực tiếp kê khai, nộp thuế theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ; không có quy định cho phép khai nộp thay.

Số thuế TNCN phải nộp là 10% phần giá trị thừa kế vượt trên 10 triệu đồng. Cách tính cụ thể xem tại Điều 16, Điều 23 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Mẫu tờ khai thuế TNCN từ thừa kế chứng khoán áp dụng mẫu số 04/TKQT-TNCN ban hành tại Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu