LuatVietnam

Người nước ngoài được rút BHXH một lần ngay sau khi nghỉ việc

Cập nhật 16/5/2022 | Đăng tải: LVN.5452

hoi Phan Nhi
Từ ngày 1.1.2022, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại công ty bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Nếu những người lao động này đã chấm dứt hợp đồng lao động muốn được nhận bảo hiểm xã hội một lần thì có cần phải bảo lưu 12 tháng hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;

Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Như vậy, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi chấm dứt hợp đồng lao động thì sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay.

Thủ tục gồm Sổ BHXH; Đơn theo mẫu.

Xem thêm

Lao động - Việc làm