LuatVietnam

Người nước ngoài nếu có HĐLĐ tại Việt Nam từ 1 năm trở lên phải đóng BHXH

Cập nhật 8/6/2022 | Đăng tải: LVN.5470

hoi Không nêu tên
Quy định về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:
Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
Xem thêm

Lao động nước ngoài