LuatVietnam

Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?

Cập nhật 22/4/2022 | Đăng tải: LVN.5509

hoi Công ty TNHH Tư vấn UNI
Chúng tôi có câu hỏi về Báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC như sau:
Theo hướng dẫn tại phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC về lập mẫu 15 Báo cáo nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu.
Cột số 6: "...hàng nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đang đi trên đường chưa nhập kho tại cuối kỳ báo cáo..."
Theo hướng dẫn trên thì hàng đi đường sẽ được đưa vào cột số 6 của Báo cáo quyết toán. Tuy nhiên, theo nguyên tắc kế toán thì hàng đi đường chưa nhập kho thì chưa được phản ánh vào sổ nguyên vật liệu của kế toán. Vì vậy, sẽ gây ra chênh lệch giữa Báo cáo quyết toán và sổ kế toán và thực tế nhập kho của công ty.
Rất mong Tổng cục hải quan hướng dẫn: đối với hàng đi đường đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhập kho nguyên liệu thì có đưa vào Cột số 6 trên Báo cáo quyết toán nguyên vật liệu (mẫu 15) hay không?

luat Cục Giám sát quản lý:

Đối với hàng đi đường đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nhập kho nguyên liệu đã được hướng dẫn tại phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC về lập mẫu 15 Báo cáo nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu. 

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu 15 nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc thì Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?
otvet Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Giải thể công ty xuất nhập khẩu phải có xác nhận không còn nợ thuế của Hải quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu
otvet Bán lại nguyên liệu SXXK phải mở tờ khai chuyển mục đích và truy nộp thuế
otvet Hàng NSXXK vẫn có thể là thành phẩm, không bắt buộc phải là nguyên liệu
otvet Bên nhận gia công có thể cung ứng toàn bộ nguyên phụ liệu
otvet Thủ tục tái xuất nguyên liệu chưa mở tờ khai nhập khẩu như thế nào?
otvet Có được gia hạn hợp đồng gia công để sửa hàng lỗi?
otvet Chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế sau khi nộp bổ sung thuế