LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP English attachment

Thông tư số 07/2022/TT-BCT ngày 23/3/2022 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (9 trang)
Posted: 28/3/2022 7:04:58 AM | Latest updated: 20/4/2022 1:52:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5422 | Vietlaw: 557
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn về thủ tục điều tra và nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ chuyển tiếp, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP.

Theo đó, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ được áp dụng trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa từ các nước Thành viên được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp có thể được áp dụng bao gồm: (i) dừng giảm thuế suất nhập khẩu theo quy định của Hiệp định RCEP; hoặc (ii) áp dụng thuế tự vệ dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung.

Tuy nhiên, các biện pháp tự vệ nêu trên chỉ được áp dụng trong thời hạn tối đa 3 năm và trong giai đoạn "chuyển tiếp" (từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực cho đến hết 08 năm sau ngày hoàn thành việc xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan theo Biểu cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5422

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT07-23032022BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng
blue-check Tự ý thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu SXXK, bị ấn định thuế kèm phạt chậm nộp
blue-check Sản phẩm tái chế chưa được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Rà soát lại thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Kiến nghị ban hành tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Vật liệu hàn bị đánh thuế chống bán phá giá chính thức kể từ 20/8/2022
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment