LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc áp dụng tình tiết giảm nhẹ nhờ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Công văn số 174/TANDTC-PC ngày 31/8/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự (1 trang)
Posted: 5/9/2023 8:10:15 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:15:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Theo đó, tình tiết “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” được hiểu là trường hợp người phạm tội thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi về việc mình đã gây ra; tình tiết “thành khẩn khai báo”, “ăn năn hối cải” không phải là hai tình tiết độc lập. Do đó, nếu người phạm tội “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” thì chỉ được coi là một tình tiết giảm nhẹ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu