LuatVietnam

Nhà đất nếu đã lập di chúc có được quyền bán?

Cập nhật 5/5/2022 | Đăng tải: LVN.5451

hoi Bích Vân
Năm 2008, vợ chồng tôi lập di chúc cho các con toàn bộ nhà đất của mình; tuy nhiên kinh tế của vợ chồng tôi đang gặp khó khăn. Lúc này vợ chồng tôi có được quyền bán một phần nhà đất đó hay không?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo khoản 1 điều 611; khoản 1 điều 640; khoản 1, khoản 3 và khoản 5 điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc đã lập di chúc không đồng nghĩa toàn bộ tài sản trong di chúc đã thuộc về người được hưởng theo di chúc, bởi vì các lý do sau đây:

- Thứ nhất, thời điểm di chúc có hiệu lực là lúc người có tài sản chết.

- Thứ hai, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

- Thứ ba, di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

- Thứ tư, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặc dù vợ chồng bạn đã lập di chúc cho các con toàn bộ nhà đất thì vẫn có quyền bán một phần hoặc toàn bộ nhà đất đó (cho dù hoàn cảnh kinh tế của gia đình bạn có gặp khó khăn hay không).

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Nhà đất

otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án
otvet Sai số CMND trên sổ đỏ chỉ cần đính chính lại
otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất
otvet Trường hợp nào được đền bù đất tái định cư?
otvet Trường hợp nào đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ?
otvet Sổ đỏ do vợ hoặc chồng đứng tên riêng có được coi là tài sản chung?
otvet Điều kiện hợp thửa đất của vợ chồng
otvet Đất thương mại, dịch vụ không xây dựng có bị thu hồi?
otvet Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?
otvet Một mình vợ đứng tên sổ hồng có cần giấy ủy quyền của chồng?
otvet Thủ tục tặng cho một phần thửa đất
otvet Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?
otvet Xin gia hạn sử dụng đất có phải làm lại sổ đỏ?
otvet Bên nhận thế chấp sổ đỏ có được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng?