LuatVietnam

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment

Công văn số 29737/CTHN-TTHT ngày 24/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ thành viên (5 trang)
Posted: 1/7/2022 1:21:08 PM | Latest updated: 14/7/2022 5:15:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495 | Vietlaw: 573
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 98/2020/TT-BTC, Quỹ thành viên được chi trả lợi tức cho các thành viên (là nhà đầu tư chứng khoán) bằng nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế, tuy nhiên chỉ được chia sau khi đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính.

Nhà đầu tư sẽ không phải trích nộp thuế TNDN đối với thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn vào quỹ thành viên sau khi quỹ đã nộp thuế (khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

Riêng nhà đầu tư là cá nhân khi được chia lợi tức bằng tiền từ hoạt động đầu tư vào Quỹ thành viên sẽ phải trích nộp thuế đầu tư vốn với mức thuế suất 5%.

Mẫu biểu kê khai thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV29737-24062022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment