LuatVietnam

Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu dựa trên tiêu chí nào?

Cập nhật 6/8/2023 | Đăng tải: LVN.5757

hoi Không nêu tên
Những tiêu chí để điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng?

luat Báo Lao động:

Những tiêu chí để điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019.

Xem thêm