LuatVietnam

blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế

Công văn số 27325/CTHN-TTHT ngày 14/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 20/6/2022 9:55:08 AM | Latest updated: 20/6/2022 4:40:41 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp nhà thầu nước ngoài có giao bớt phần việc cho nhà thầu phụ Việt Nam hoặc nhà thầu phụ nước ngoài (nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc hỗn hợp) và các nhà thầu phụ này có tên trong danh sách nhà thầu liệt kê kèm theo hợp đồng nhà thầu thì khi tính nộp thuế, nhà thầu chính được giảm bớt giá trị công việc đã giao cho nhà thầu phụ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu