LuatVietnam

blue-check Nhà thầu nước ngoài không cần xin MST thuế khi chuyển nhượng vốn tại Việt Nam English attachment

Công văn số 32/TCT-KK ngày 6/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thuế (2 trang)
Posted: 13/3/2023 8:41:37 AM | Latest updated: 17/3/2023 11:30:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5656
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng vốn đều là các tổ chức ở nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) thì doanh nghiệp nơi nhà thầu nước ngoài đầu tư vốn thực hiện việc kê khai, nộp thay thuế TNDN.

Căn cứ quy định này, Tổng cục Thuế cho rằng, khi nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại Việt Nam thì việc nộp thuế do bên Việt Nam thực hiện nên nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp MST để kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5656

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV32_06012023TCT[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Sửa đổi 48 thủ tục về cấp chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các KCN - KCX Hà Nội
blue-check Dự thảo Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
blue-check Nhà thầu nước ngoài không cần xin MST thuế khi chuyển nhượng vốn tại Việt Nam English attachment
blue-check Về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp FDI
blue-check Những điều cần biết về giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào? English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment