LuatVietnam

Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?

Cập nhật 21/2/2023 | Đăng tải: LVN.5647

hoi Nguyễn Thị Nhã
Tôi đang công tác tại một công ty xây dựng, tôi thường xuyên tham gia các gói thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế - xây lắp - mua sắm (EPC).
Đối với những gói thầu EPC trong đó có phần cung cấp thiết bị (thiết bị công nghệ nhà máy công nghệ đặc thù như tuabin khí, hệ thống DCS,… các thiết bị này không phải vật liệu xây dựng, nhưng là hàng hóa được liệt kê cụ thể và tính giá rõ ràng trong hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, được lắp đặt vào công trình tạo tài sản cố định).
Theo tôi tham khảo Khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu, nhà thầu phụ được định nghĩa như sau: "Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính".
Theo tôi hiểu, nhà cung cấp thiết bị chính là nhà thầu phụ (ký hợp đồng với nhà thầu EPC (nhà thầu chính) để cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính thực hiện lắp đặt).
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đơn vị cung cấp thiết bị chỉ là "đơn vị cung cấp" và không phải nhà thầu phụ. Do đơn vị này chỉ ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính thì không tính là có tham gia thực hiện gói thầu.
Do vậy, hiện đang có những cách hiểu khác nhau gây nhầm lẫn trong quá trình thực hiện quy định của Luật Đấu thầu.
Nhà thầu cung cấp hàng hóa (thiết bị để lắp đặt vào công trình) như trên có phải là nhà thầu phụ theo quy định tại Luật Đấu thầu không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu, nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Theo hướng dẫn tại Mục 29.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu EPC ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 18(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.

Theo đó, việc sử dụng thầu phụ thực hiện căn cứ quy định nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?
otvet Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ nếu giá dự thầu chưa thống nhất
otvet Những lưu ý về phương pháp chấm thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng
otvet Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?
otvet Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?
otvet Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?
otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Có được dùng hợp đồng thi công công trình cấp III để dự thầu công trình cấp II?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?