LuatVietnam

Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?

Cập nhật 25/11/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Lâm Tùng
Do việc cần gấp, tôi muốn nhập hộ khẩu cho vợ nhưng chủ hộ là ông nội tôi mất đã lâu. Xin hỏi vợ chồng tôi phải làm gì?

luat Luật sư Nguyễn Đại Hải - Công ty Luật FANCI, Hà Nội:

Theo Luật cư trú 2020: "Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có ng­ười từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì đ­ược cử một ng­ười trong hộ làm chủ hộ".

Với quy định trên, ta có thể hiểu chủ hộ phải là người còn sống từ đủ 18 tuổi trở lên và phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Do đó, trong trường hợp của bạn phải làm thủ tục thay đổi về chủ hộ.

Điều kiện để thực hiện điều này được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 55/2021/TT-BCA có quy định: "Trường hợp có sự thay đổi về chủ hộ thì phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên trong hộ gia đình hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ. Trường hợp chủ hộ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ gia đình phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự".

Như vậy, muốn nhập hộ khẩu vợ bạn vào hộ gia đình bạn thì đầu tiên phải đi làm thủ tục thay đổi chủ hộ (do ông bạn đã mất).

Để thay đổi chủ hộ, việc đầu tiên phải họp toàn bộ nhân khẩu có chung hộ khẩu với ông bạn và lập biên bản về việc thống nhất cử người đứng ra làm chủ hộ thay. Sau đó, người đứng chủ hộ mới nộp hồ sơ đến cơ quan hành chính để hoàn thiện thủ tục thay đổi chủ hộ, nộp kèm theo cả giấy chứng tử của ông bạn.

Sau khi đã hoàn thiện thủ tục trên, bạn tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cư trú (thay chủ hộ) theo quy định tại Luật Cư trú 2020 gồm thông tin sau:

Hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Với thủ tục điều chỉnh thông tin về chủ hộ trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin.

- Với thủ tục điều chỉnh thông tin về hộ tịch trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin.

Xem thêm

Hộ tịch

otvet Thủ tục đăng ký khai sinh sau khi bỏ sổ hộ khẩu
otvet CCCD sẽ phải cấp đổi khi đến 25, 40 và 60 tuổi
otvet Thủ tục trích lục giấy khai sinh và xác nhận nơi cư trú
otvet Điều kiện đăng ký thường trú cho cháu tại nhà ông bà
otvet Điều kiện đăng ký thường trú tại nhà người quen
otvet Vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu sau thời điểm bỏ sổ hộ khẩu
otvet Việt kiều vẫn được cấp CCCD nếu còn giữ quốc tịch Việt Nam
otvet Đăng ký khai sinh trực tuyến có cần nộp thêm hồ sơ gốc?
otvet Người hai quốc tịch có được cấp thẻ căn cước?
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ (sau khi bỏ sổ hộ khẩu)
otvet Từ 1/1/2023, làm CCCD không cần có sổ hộ khẩu
otvet Đăng ký tạm trú có phải nộp giấy xác nhận chỗ ở của phường?
otvet Có được đăng ký cư trú trên đất thương mại dịch vụ?
otvet Trường hợp nào phải có giấy xác nhận không tranh chấp nhà khi đăng ký thường trú?
otvet Có được thay đổi cả tên và chữ đệm trên Giấy khai sinh?
otvet Thủ tục cấp CCCD cho người bị mất giấy khai sinh
otvet Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?
otvet Điều kiện đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD tại nơi thuê trọ
otvet Nhà mua giấy tay có được đăng ký tạm trú?
otvet Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh đã làm ở nước ngoài