LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, kiểm tra chất lượng theo quy định nào? English attachment

Công văn số 549/GSQL-GQ1 ngày 28/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng (2 trang)
Posted: 9/5/2022 1:47:43 PM | Latest updated: 10/5/2022 11:20:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5447 | Vietlaw: 571
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu đã qua sử dụng, nếu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ, ngành quản lý thì phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm và Nghị định 132/2008/NĐ-CPstatus2 , tuy nhiên không bị điều chỉnh bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

Trường hợp máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng không thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ, ngành quản lý thì phải đáp ứng quy định về tiêu chí, giám định chất lượng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

Hiện nay, các mặt hàng máy móc, thiết bị dùng trong nông nghiệp thuộc Danh mục nhóm 2 được ban hành tại Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5447

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV549-28042022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Máy móc - Thiết bị

blue-check Hướng dẫn phân loại và chính sách thuế đối với mặt hàng Flycam
blue-check Hải quan sẽ kiểm tra máy móc tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định nào?
blue-check Linh kiện đồng bộ của máy móc nông nghiệp cũng được miễn thuế GTGT
blue-check Thuê phương tiện vận tải chuyên dùng của nước ngoài có bắt buộc nộp thuế GTGT khi nhập khẩu?
blue-check Nhập khẩu máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, kiểm tra chất lượng theo quy định nào? English attachment
blue-check Cách khai hải quan khi chuyển máy móc cho dự án đầu tư ở nước ngoài
blue-check Thay mới Quy trình kiểm định an toàn thang máy
blue-check Mua máy móc thiết bị của nước ngoài nếu được giao tận nơi sẽ phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký lại Danh mục miễn thuế cho tổ hợp, dây chuyền
blue-check Cấm nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để kinh doanh English attachment
blue-check TN-TX phương tiện thi công thuê mượn, phải nộp thuế và không được hoàn
blue-check Cách tính thuế nhà thầu khi nhập khẩu máy móc kèm dịch vụ bảo hành English attachment
blue-check Có thể ủy thác nhập khẩu máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng English attachment
blue-check Khuôn đúc đã qua sử dụng không bị cấm nhập khẩu English attachment
blue-check "Hệ thống giá đỡ pin mặt trời" được miễn thuế khi nhập khẩu cho dự án ưu đãi
blue-check Chuyển tiêu thụ nội địa thiết bị nhập khẩu miễn thuế phải đăng ký tờ khai mới
blue-check Về thủ tục tạm xuất - tái nhập máy móc thuê sửa chữa lại
blue-check Máy móc phục vụ nông nghiệp phải đảm bảo không thể sử dụng cho mục đích khác mới được miễn thuế GTGT
blue-check Nguyên tắc phân loại "máy xới đất"
blue-check Cách tính thuế phần mềm vận hành máy móc nhập rời English attachment