LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu ô tô điện mini thân thiện với môi trường có được miễn thuế? English attachment

Công văn số 1619/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường (2 trang)
Posted: 12/5/2022 7:39:59 AM | Latest updated: 16/5/2022 1:54:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451 | Vietlaw: 560
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng các quy định pháp luật hiện hành không có chính sách miễn thuế đối với xe ô tô mini thân thiện với môi trường, vì vậy mặt hàng này vẫn phải nộp đầy đủ thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thuế TTĐB.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1619-06052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy