LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?

Công văn số 3402/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2022 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió (1 trang)
Posted: 17/8/2022 3:50:24 PM | Latest updated: 22/8/2022 12:13:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5522
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, Bảng mã loại hình XNK ban hành kèm Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2022 được phân loại và sắp xếp tùy theo mục đích xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Theo đó, trường hợp phương tiện chứa hàng được nhập khẩu với mục đích sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đăng ký tờ khai mã loại hình G13.

Nếu nhập khẩu với mục đích phục vụ dự án có thời hạn thì đăng ký tờ khai theo mã loại hình G12.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5522

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Thay đổi cơ sở SXXK phải gửi thông báo cho cả Chi cục Hải quan mới và cũ
blue-check Hàng gia công của doanh nghiệp FDI tại TP. HCM sẽ mở tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư
blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?
blue-check Tờ khai hàng chuyển phát nhanh sẽ không được chấp nhận nếu thiếu thông tin hàng hóa
blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế
blue-check Bán thanh lý container có nguồn gốc tạm nhập phải khai báo với hải quan
blue-check Lưu ý khi khai báo vận đơn trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Miễn khai hải quan khi nhập khẩu sách điện tử
blue-check Về yêu cầu đối với chứng từ vận tải để khai hải quan English attachment
blue-check Lưu ý về thủ tục khai báo thay đổi phương thức vận tải hàng TN-TX
blue-check Nhập khẩu "sách điện tử" có phải làm thủ tục hải quan?
blue-check Hàng nhập khẩu nhầm chủ hàng phải làm thủ tục từ chối nhận trước khi hủy tờ khai English attachment
blue-check Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu