LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu "sách điện tử" có phải làm thủ tục hải quan?

Công văn số 1099/HQTPHCM-GSQL ngày 23/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc nhập khẩu sách điện tử (1 trang)
Posted: 25/5/2022 8:47:00 AM | Latest updated: 26/5/2022 1:05:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459
LuatVietnam

Trả lời vướng mắc về việc có phải làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu sách điện tử, Cục Hải quan TP. HCM yêu cầu căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan 2014 và khoản 1 Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ) để thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan