LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu vật liệu hàn từ 22/4/2022 phải khai nộp thuế chống bán phá giá

Công văn số 1573/TCHQ-TXNK ngày 5/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn (4 trang)
Posted: 6/5/2022 7:21:50 AM | Latest updated: 9/5/2022 3:33:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5446
LuatVietnam

Căn cứ Quyết định 706/QĐ-BCT ngày 15/4/2022, Tổng cục Hải quan lưu ý, vật liệu hàn nhập khẩu sẽ bị tính thuế chống bán phá giá tạm thời trong vòng 120 ngày, kể từ 22/4 - 19/8/2022.

Mặt hàng bị áp thuế chống bán phá giá bao gồm que hàn inox 308 có bọc thuốc (thuộc các mã HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00) và dây hàn thép đặc không lõi thuốc (thuộc các mã HS 7217.10.10, 7217.30.19, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00), xuất xứ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Ngoài ra, sản phẩm thép cuộn, thép dây cũng được phân loại theo mã HS 7217.10.107229.90.99 và thuộc diện bị áp thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại theo Quyết định 920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 trong thời hạn từ 22/3/2020 - 22/3/2023. Xem thêm hướng dẫn tại Công văn số 3091/TXNK-CST ngày 22/4/2022.

Về thủ tục khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời khi nhập khẩu vật liệu hàn, thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5446

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Sắt thép

blue-check Thép chữ H của Malaysia tiếp tục bị đánh thuế chống bán phá giá
blue-check Rà soát mức thuế chống bán phá giá đối với thép màu của Công ty Boxing Hengrui New Material Co., Ltd
blue-check Thép chữ H xuất xứ Trung Quốc tiếp tục bị đánh thuế chống bán phá giá thêm 5 năm
blue-check Gia hạn rà soát việc đánh thuế chống bán phá giá thép chữ H đến 5/9/2022
blue-check Rà soát lần 2 việc áp thuế chống bán phá giá đối với nhôm xuất xứ Trung Quốc
blue-check "Thép kỹ thuật điện" không bị đánh thuế chống bán phá giá
blue-check "Thép phế liệu" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thép mạ được gỡ bỏ thuế chống bán phá giá kể từ 12/5/2022
blue-check "Cáp thép" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu vật liệu hàn từ 22/4/2022 phải khai nộp thuế chống bán phá giá
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá thép màu nhập khẩu English attachment
blue-check Nhập khẩu dây thép, khai thuế chống phá giá hay thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại?
blue-check Vật liệu hàn sẽ bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời kể từ 22/4/2022 English attachment
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ
blue-check "Thép phế liệu" không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gia hạn rà soát việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép mạ đến 4/6/2022
blue-check "Pallet thép" được phân loại mã số 7326.90.99
blue-check Danh mục thép không gỉ nhập khẩu từ 1/1/2022 phải kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check Công bố Quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi về thép không gỉ
blue-check Rà soát cuối kỳ việc đánh thuế CBPG đối với thép xuất xứ Trung Quốc