LuatVietnam

blue-check Nhiều điểm mới về ghi nhãn hàng hóa từ 15/2/2022 English attachment

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (22 trang)
Posted: 10/12/2021 1:29:44 PM | Latest updated: 22/6/2022 3:41:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5352 | Vietlaw: 541
LuatVietnam

Một trong những điểm mới của Nghị định này là không quản lý việc ghi nhãn đối với hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan để tái xuất sang nước thứ ba (khoản 1 Điều 1).

Tuy nhiên, sẽ quản lý việc ghi nhãn của hàng hóa xuất khẩu, theo đó, ngoài tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, việc ghi nhãn hàng xuất khẩu còn phải tuân thủ khoản 7 Điều 1 Nghị định này (về ghi xuất xứ) và khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 (về các nội dung bắt buộc).

Đối với hàng nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam, trên nhãn gốc bắt buộc phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau (có thể bằng tiếng nước ngoài) tại thời điểm thông quan: tên hàng, xuất xứ, tên của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở chịu trách nhiệm về hàng hóa (khoản 5 Điều 1).

Trường hợp không xác định được xuất xứ thi xuất xứ hàng hóa được ghi theo nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng (khoản 5 Điều 1).

Thay mới các Phụ lục:

- Phụ lục I. Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện nhãn tùy theo tính chất của mỗi loại hàng hóa

- Phụ lục IV. Cách ghi thành phần, định lượng trên nhãn hàng hóa

- Phụ lục V. Cách ghi khác về thông số kỹ thuật, thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn của hàng hóa

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Các nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm tuân thủ đúng Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 đã sản xuất, in ấn trước ngày 15/2/2022 thì được tiếp tục sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày 15/2/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5352

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND111-09122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
light-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment